KVKK

Bir Bankanın, Kurum kayıtlarına intikal eden Kişisel Veri İhlali Bildirim Formu ile yazısında; Banka personelinin iki farklı tarihte üç farklı Devamı...