Türk Ceza Kanunu

8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Devamı...

Velayet ve Velayet ile İlgili Kanun Maddeleri

VELAYET Velayet konusu Türk Medeni Kanunu 335-351 maddeleri arasından düzenlenmiştir. Bu maddelerde kanun koyucu tarafından velayet, velayetin Devamı...