Staj Ücretlerinin Tahsili

STAJ ÜCRETLERİ NASIL ALINIR ?

Adana çevresinde ve Türkiye genelinde staj ücretlerini alamayan sağlık meslek liseleri ve sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü öğrencilerinin sayısı bir hayli yüksektir. Sağlık Bakanlığı nezdinde bu konuda yapılan başvuru ve şikayetler sonucu Bakanlık, ilgili kurumlara genelge göndererek, mağduriyetlerin giderilmesi talimatını vermiştir.

Bu düzenlemelerden önce öğrencilere, kesintisiz zorunlu stajını kriterlere uygun yaptıkları ve haklarında stajın görüldüğüne dair staj defteri oluşturulmuş olmasına rağmen staj dönemi boyunca işbu staja karşı hak edişi olan hiçbir ücret ödenmemekteydi. Müvekkillerimizin ödenmeyen öğrenci staj ücretini yasal faizi ile birlikte 3308 sayılı kanun gereği alacak davası yolu ile tahsil etmeleri mümkündür.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun;  inceleme yapmış olduğumuz konu ile ilgili olarak doğrudan yararlanılan maddelerine aşağıda ayrıntılarıyla yer verilecektir.

  • (Ek bend :29.06.2001 – 4702 S.K/6 md.) “İşletme”, mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum kuruluş ve işyerlerini ;(3308 S.K.m.3/f.1/b.1)
  • İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin teorik eğitimi, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletmelerin eğitim birimlerinde yapılır. Çalışma saatleri içinde yapılacak teorik eğitim haftada on iki saatten az olamaz. Bu eğitim yoğunlaştırılmak suretiyle de yapılabilir.Teorik eğitim günlerinde öğrenciler ücretli izinli sayılır.(3308 S.K.m.20/f.1)
  • On veya daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az,(…) olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırır.Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur.(3308 S.K.m18/f.1)
  • Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi ; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında bakanlıkça belirlenen esaslara göre işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde %30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde  % 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin % 30’undan aşağı ücret ödenemez.Aday çırak , çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.(3308 S.K.m.25/f.3)

Adana ve çevresinde pek çok ilde açtığımız staj ücreti alacağı, staj ücretinin tahsili, geriye dönük staj ücreti ödemeleri davalarındaki başarılarımızla pek çok stajyer arkadaşımızı hak ettikleri ücretlere kavuşturduk. Adana ve Türkiye’nin pek çok ilinde bu dava ile ilgili içtihatlar yaratarak, emsal kararlara imza attık. Staj ücretlerine ilişkin alacaklarınızın tahsili için güvenilir bu konuda uzman bir avukata danışmanız çok önemlidir. Adana’da ve Adana çevresi illerde bu sürecin avukatla takip edildiğinde çok daha kısa sürede çok daha başarılı sonuçlar ile bittiğine şahitlik ettik.

15 Haziran 2021 / Salı
1064 Okuma