KORONA VİRÜS ve İŞ HUKUKU AÇISINDAN ETKİLERİ

Korona Virüs Sebebiyle İşçi ve İşverenin Bilmesi Gerekenler

Korona virüs sebebiyle yerinde çalışma durur ise işveren işçiye ücret ödemeli midir ?

İşveren işyerindeki çalışmanın durması sebebiyle çalışanına bir hafta süre ile ödeme yapmalıdır. Bu ücret işçinin ücretinin yarısı kadarıdır. İşveren devamı haftalar için ödeme yapmak zorunda değildir. Bu durumda ise işçi akdini haklı nedenle derhal feshedebilir.

İşçinin Korona Virüs sebebiyle ücret alamadığı için akdini feshetmesi halinde işveren kıdem tazminatı ödemeli midir ?

İşveren, işçiye bir senelik çalışmayı doldurmuş olmak şartıyla kıdem tazminatı ödeyecektir.

İşçinin Korona Virüs sebebiyle ücret alamadığı için akdini feshetmesi halinde işveren ihbar tazminatı ödemeli midir ?

İşveren, işçiye bir senelik çalışmayı doldurmuş olmak şartıyla ihbar tazminatı ödemeyecektir. Burada işçinin akdini feshederken dayandığı madde İş Kanunu'nun 24. Maddesidir.

Korona Virüs sebebiyle işçi hasta olmadığı halde e gelmiyorsa işveren ne yapmalıdır ?             

İşveren işçinin gelmediği bir hafta için, yarım ücret kadar işçiye ödeme yapmalıdır. İşçi gelmeye devam etmiyorsa ilk haftadan sonra işveren haklı nedenle işçinin akdini derhal feshedebilir. Burada Kıdem tazminatının 1 yıl kesintisiz çalışma gibi diğer şartları da eğer oluştuysa artık işveren işçinin kıdem tazminatını ve ihbar tazminatını ödemek zorundadır.  

Korona Virüs sebebiyle işçi hasta olmadığı halde e gitmediği için akdi feshedildiyse işçi ne yapmalıdır?

İşveren işçinin gelmediği bir hafta için, yarım ücret kadar işçiye ödeme yapıp akdini işverenin akdini haklı nedenle derhal feshi maddesine dayanarak feshedebilir. Bu durumda işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmelidir. Bu nedenle akdi fesih olunan işçi kıdem ve ihbar tazminatını  alma hakkı kazanmıştır. Yine süresi içinde işçi e iade talebinde bulunabileceği gibi, şartları sağlandığında e iade etmeme tazminatı ve boşta geçen süre tazminatlarına hak kazanabilir.

Korona Virüs sebebiyle in durması gerekçe gösterilerek işveren tarafından işçi ücretsiz izne çıkmaya zorlayabilir mi?

Ücretsiz izin işçi ve işverenin ortak kararı ile kullanılır. İşçinin rızası olmaksızın, işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan, zorlanan hallerde işverenin akdini fesih iradesini ortaya koyduğu söylenecektir. Burada artık işçi zaman kaybetmeden kıdem, ihbar ve e iade gibi taleplerini yargıya aksettirmelidir. Gecikilen hallerde özellikle e iade ve e iade etmeme tazminatı bakımından işçinin hak kaybı yaşayabileceğini unutmamalıdır.

Korona Virüs sebebiyle in durması gerekçe gösterilerek işveren tarafından işçiyi ücretli izne çıkarabilir mi?

İşveren, işçiyi ücretli izne işçinin rızası aranmaksızın çıkarabilir.

Korona virüs konusunda işçi ve işveren olarak haklarınız ile ilgili tüm sorularınızı Adana ve diğer illerde hizmet veren hukuku alanında uzman avukat kadromuza danışabilirsiniz.

15 Haziran 2021 / Salı
628 Okuma