Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı

Adana’da ve Türkiye’nin pek çok yerinde karşımıza en sık çıkan dava türlerinden biri de işçilerin alacak davalarıdır. İşçi alacaklarından kıdem tazminatına kimler hak kazanır özetle değindik.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, yasada belirtilen asgari çalışma süresini dolduran işçinin akdinin yine yasada sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde,  işçiye kıdemi ve ücreti dikkate alınarak ödenen paradır.

Kıdem Tazminatı Almanın Koşulları Nelerdir?

1-En az bir yıllık kıdem süresi

İşçinin e başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

2-İş Akdinin Belirli Nedenlerle Sona Ermesi

İş akdi kanununun 14. Maddesinde sayılı hallerden biriyle son bulmalıdır.

3-İşçinin Kıdemi

İşçinin Kıdemi kıdem süresinin başlangıcı ve sonu, kıdem süresinin niteliği ve askı sürelerinin kıdeme etkisi,  mevsimlik işte çalışan işçinin kıdemi, kısmi süreli çalışan işçinin kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde devamlı veya fasılalı olarak geçirilen süreler, işverenin değişmesi, değişik kamu kuruluşlarında geçen süreler, borçlanılan muvazzaf askerlik süresi, hizmet alımı yoluyla çalıştırılanlar gibi birçok değişkene bakılarak hesaplanır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatının miktarı; e başladığı tarihten itibaren geçen her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Kıdem tazminatında esas alınacak ücret; kıdem tazminatı işçinin son ücreti üzerinden hesaplanır.

Kıdem Tazminatında zamanaşımı; 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

İstifa Eden Kıdem Tazminatı Alır Mı ?

İstifa eden yani kendi isteğiyle işten ayrılan işçilerin de bazı şartlarda kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor.

3600 gün prim ve 15 yıllık kıdem ile istifa ettim kıdem tazminatına nasıl hak kazanırım?

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olup, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 gün prim şartını tamamlayarak yaşını doldurmayı bekleyip, SGK 'dan “Emeklilik hakkı elde etmiştir” yazısı alarak işverene verip istifa ederse, kıdem tazminatı alınabilir. 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanlar için aynı şartlar geçerli olmaz.

Malullük aylığı almak için işten ayrılanlar Kıdem Tazminatını alabilir mi?

Malullük aylığı nedeniyle ten ayrılan tazminatlarını alabilirler.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1475.pdf

14 Haziran 2021 / Pazartesi
884 Okuma