Menfi Tespit Davası

MENFİ TESPİT DAVALARI

Borçlu, kendisine karşı icra takibi başlatılmadan ve başlatıldıktan sonra menfi tespit davası açarak borcu olmadığını iddia ve dava edebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur; borçlunun, itirazın iptali davasında ileri sürebileceği hususlar için hukuki yarar yoktur. Fakat borçlu aleyhine açılmış icra takibine süresinde itiraz etmemiş, bu prosedürü hiç işletmemiş bulunabilir ya da itirazın kaldırılması davasında sınırlı inceleme yapacak İcra Mahkemelerinin konusu dışında başka nedenlerle icra takibine itiraz edecek olabilir. İşte bu durumlarda menfi tespit davası açmasında hukuki yararı vardır denilebilir. İtirazın iptali davası değil de menfi tespit davası açılan en çok durumlar, senetteki imza kendisine ait olan borçlu, takibe itiraz ettiğinde, alacaklının itirazın iptali davası yoluyla itiraz kaldırılabilir çünkü hata ve hile gibi savunmalar itirazın iptali davasında, icra mahkemesinde incelenmeyecektir. İşte bu durumda kişi menfi tespit davası açmalı, hileye ya da yanılmaya ilişkin itirazlarını sunmalıdır.

Takipten sonra açılan menfi tespit davası başlamış olan icra takibini kendiliğinden durdurmaz. Ancak mahkeme talep üzerine ihtiyati tedbir kararı verebilir fakat bunun için alacağın yüzde on beşinden az olmayan bir teminat borçlu tarafından mahkemeye yatırılmalıdır.

Menfi tespit davaları asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir.

Menfi Tespit Davaları istirdat davalarına çok benzemektedir. İtirazın İptali davaları ile de karıştırılabilmektedir. Burada borçlunun talepleri çok iyi anlaşılmalı ve icra hukuku alanında uzman bir avukata danışılmalıdır. Hem alacaklı hem de borçlu taraf işin takibi uzmanlık gerektiren bu davalar muhakkak işin uzmanı bir avukat ile takip edilmelidir. Adana’da sıkça karşımıza çıkan bu davalar, ticaret hayatı devam ettikçe karşımıza daha çok çıkacaktır. Özellikle çekler, kambiyo senetleri için Adana’da avukatlık hizmeti veren büromuzda menfi tespit davalarına sıkça rastlanmaktadır. Borçlular açısından çok önemli bir yer tutan menfi tespit davaları bir avukat ile takip edildiğinde olumlu neticeler almak mümkün olacaktır.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

14 Haziran 2021 / Pazartesi
1212 Okuma