Karşılıksız Çek Düzenlemek

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU

Adana ve diğer illerde pek çok karşılan durumlardan biri özellikle ticari hayatta çeklerin karşılıksız çıkmasıdır. Çek Kanununda, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde banka hesabında çekin karşılığının tamamı ile bulundurulmaması karşılıksız çek düzenleme suçunu oluşturur. Karşılıksız çek düzenleme suçuna ilişkin yargılama İcra Ceza Mahkemelerinde yapılır. Karşılıksız çek şikayeti yapmak için kanunda üç aylık süre ön görülmüştür. Bu üç aylık süre çekin karşılığının olmadığının öğrenilmesi ile başlar. Şikayet edebilme hakkı çekin ibraz süresi içinde gösterilmesine bağlıdır.

Tüzel kişi adına kesilen çekin karşılıksız çıkması halinde yetkililer, yönetici gerçek kişiler yargılamanın tarafı olacaklardır. Şirket yetkilileri hakkında uzlaşma, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması gibi yollar uygulanmaksızın 1500 güne kadar adli para cezası verilebilir. Bu adli para cezası ödenmediği takdirde ise hapis cezasına çevrilir.

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan mahkum edilen biri, mahkum olduğu cezanın infazı tamamlandıktan sonra çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir. Karşılıksız çek düzenleme suçu oldukça uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu sebeple Adana’da ve diğer illerde bu davalar muhakkak alanında uzman avukatlar aracılığıyla takip edilmelidir. Adana’da karşılıksız çek düzenleme suçu ile ilgili yargılamalardan başarılı sonuçlar alındığına şahit olduk. Bunun için mutlaka mevzuata hakim, bu konuda tecrübeli bir avukata danışılmalıdır.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5941.pdf

 

15 Haziran 2021 / Salı
914 Okuma