KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU | KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU |  KVKK

Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Aklımıza en sık gelen isim soyisim kimlik numarası olsa da bunlarla sınırlandırılamayacak kadar geniş çerçevede bilgilerimiz bu kavram kapsamındadır. Kişisel Verilerimizin Korunması Anayasa ve 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) ile güvence altına alınmıştır.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle KVKK Uyum Danışmanlığı , veri sorumlusu gibi terimler hayatımıza girdi. Peki KVKK Uyum Danışmanı kimdir? KVKK Eğitimi nedir? Çalışanlara yönelik KVKK Uyumu Nasıl gerçekleştirilebilir? KVKK Veri İşleme Envanterini Nasıl Hazırlayabiliriz ? VERBİS Nedir ? VERBİS Kaydı Nasıl Oluşturulur ?

Tüm bu soruların yanıtları için KVKK uzmanı bir bilişim avukatıyla çalışmak kaçınılmazdır.

KVKK yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin yaptırımları ise şu şekildedir :

Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

KVKK cezası aldıysanız sonraki süreçte daha tedbirli davranmanız şarttır. KVKK‘ya uygun hareket edilmemesi önemli cezai sorumluluklar doğurmaktadır. Şirketlerin veri sorumluları,  ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt yaptırmak zorundadır.  Veri sorumluları siciline kayıt olmamanın cezası 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası olarak belirtilmiştir. Ayrıca VERBİS kayıt zorunluluğu süresi uzatılmıştır.

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS kayıt süresi 30.06.2020 tarihine uzatılmıştır.

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS kayıt süresi 30.06.2020 tarihine uzatılmıştır.

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS kayıt süresi 30.09.2020 tarihine uzatılmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için VERBİS kayıt süresi 31.12.2020 tarihine uzatılmıştır.

Adana'da KVKK hakkında uzman avukatlar aracılığıyla kişi ve kurumlarda KVKK eğitimleri vermekte, Adana'da KVKK uyum danışmanlığı hizmeti sağlayarak, KVKK Veri İşleme Envanteri Hazırlamak, Veri Sorumlusunu bilgilendirmek gibi tüm süreci birlikte yönetiyoruz.

Bilişim Hukukunda tecrübeli KVKK'ya hakim avukatlarımız Adana'da ve diğer bir çok ilde KVKK Uyum Danışmanlığı sağlamaktadır. Kafanıza takılan soruları iletişim formu, mail ve telefon ile avukatlarımıza iletebilirsiniz.

Adana ve diğer illerde KVKK, KVKK Veri Sorumluluğu, KVKK Uyum Danışmanlığı, VERBİS, VERBİS kayıt süresi gibi konularda uzman avukat kadromuz ile KVKK ile ilgili her türlü konuda danışmanlık sağlamaktayız.

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf

14 Haziran 2021 / Pazartesi
923 Okuma