Velayet Davası

Velayet Davası ve Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayet anne ve babalar için boşanma davası açmadan önce ve boşanma davası bittikten sonra oldukça önem arz eder. Velayet hakkını, çocuk yetişkin olana kadar anne ve baba birlikte kullanırlar. Evli olan çiftler velayet hakkını ortak olarak kullanırlar. Adana ve diğer illerde boşanma davalarının artması ile velayet davası oldukça önemli bir hal almıştır.
Boşanma ya da ayrılık halinde velayet hakim tarafından anne ya da babaya verilir. Çocuğun doğumu sırasında anne ve baba evli değilse velayet anneye aittir. Bu durumda da velayet davası açılması mümkündür. Yine boşanma davası devam ederken geçici velayet hakkı boşanma davası sırasında talep edilebilir. Boşanma davası sonrasında velayeti alamayan taraf velayet hakkını istemek için "velayet davası" açabilir. 
Ayrılık ya da  boşanma durumunda velayetin düzenlenmesinin nedeni, çocuğun ileriye dönük faydasıdır. Yani velayetin düzenlenmesi, velayetin değiştirilmesi ve velayet davasında önemli olan, çocuğun yararını korumak ve geleceğini güvence altına almaktır. Velayet davasında resen araştırma ilkesi uygulandığından hâkim, tarafların isteği ile bağlı değildir. Velayetin değiştirilmesine yönelik istem incelenirken anne ile babanın isteklerinden çok çocuğun üstün yararını gözetir. Velayetin değiştirilmesi, velayetin alınması için açılacak olan velayet hakkına ilişkin velayet davaları uzman velayet avukatı ile hızlı bir şekilde sonuca kavuşturulmalıdır. Velayet davaları aile mahkemelerinde görülür. Adana velayet davası için Adana Aile Mahkemelerinde dava görülür. 
Velayeti alamayan diğer eşe de çocuk ile kişisel ilişki kurması için görüş saatleri belirlenir. Görüş saatlerinde çocuğu göstermeyen eşe karşı icra yolu ile çocuk görüşünü sağlanabilir. Görüş saatlerine riayet etmeyen, çocuğu göstermeyen ebeveyne karşı velayetin değiştirilmesi davası açılabilir. 
Velayeti alan eşe diğer eş mahkemenin takdir edeceği miktarda iştirak nafakası öder. Nafakayı ödemeyen eşe "tazyik hapsi"  verilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 01.04.2015 tarihli kararında, müşterek çocuğun velayet hakkını alan annenin, çocuk ile babanın şahsi münasebet tesisine engel olmasını, velayetin anneden alınarak babaya verilmesi için yeterli saydı. Hukuk Genel Kurulu, gerekçesinde,"... davalı annenin sekiz yaşındaki müşterek çocuğun gelişimi için önemli olmasına rağmen babası ile görüşmesini engelleyerek, velayet hakkını kötüye kullanmıştır" demektedir. Yani çocuğu göstermeyen tarafa velayet artık verilmeyecek.
Adana velayet avukatı, velayet davası için çok önemlidir. Adana ilinde uzman velayet avukatı için Adana ilindeki  avukatlık ofisimize danışabilir, süreci hızlıca yönetebilirsiniz. Adana ve diğer tüm illerde velayet, boşanma, nafaka gibi aile hukuku konuları için uzman aile avukatı kadromuz ile iletişime geçmeniz velayet davası, boşanma davası, nafaka davası gibi önemli konularda hatasız bir şekilde süreç yönetmenizi sağlayacaktır.

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

http://sbhukukburosu.com/hukukkosesi/kanunlar/turk-medeni-kanun-velayet

 

15 Haziran 2021 / Salı
1997 Okuma