Nafaka ve Nafaka Türleri

NAFAKA VE NAFAKA TÜRLERİ

Nafaka, boşanma davası devam ederken veya boşanma davası son bulduğunda lerin geçimini sağlaması, evin ve çocuklarının bakımını sürdürebilmesi için, geçimi sıkıntıya düşecek olan e, karşı taraf tarafından ödenir. Adana ve Türkiye'nin her yerinde hizmet veren nafaka, boşanma davası gibi aile hukuku alanlarında uzman avukat kadromuz nafaka ile ilgili her türlü sorunuza cevap vermektedir.

Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olmak üzere boşanma davasının fer’isi niteliğinde olan nafaka türlerini inceleyeceğiz.

Tedbir nafakası, boşanma davası devam ederken, boşanma davası ve ayrılık davalarına bakmakla görevli olan Aile mahkemelerinden talep üzerine bağlanabileceği gibi, talep edilmeksizin hakimin gerekli gördüğü durumlarda geçinmekte sıkıntı yaşayacak tarafa tedbir nafakası bağlanabilir. Tedbir nafakası bağlanırken, boşanma davasını kimin açtığına, hangi sebeple boşanma davası açıldığına ve lerin kusuruna bakılmaz. Tedbir nafakası ödenmediği takdirde icraya konulabilir.

Yoksulluk Nafakası, boşanma davası bittikten sonra in yoksulluğa düşecek olması halinde süresiz şekilde yoksulluk nafakası bağlanır. Ancak kısa süreli evliliklerden doğan süresiz nafakalar,  hakkaniyet duygusunu sarsmakta, nafaka ödeyen i zor duruma düşürmektedir. Tartışmalar devam etmekle, yeni Yargıtay kararı doğrultusunda kısa süreli evliliklerde süreli nafaka bağlamak ya da hiç yoksulluk nafakasına hükmedilmemesi gündemdedir.

İştirak Nafakası, çocuğun velayetini alan , çocuğun ihtiyaçlarını gidermek durumundadır. Velayeti alamayan ise, çocuğun bu bakım ve eğitim giderlerine katılmak ve velayeti alan e yardımcı olmak zorundadır. İşte bu giderlere katılması için, boşanma davasına bakan Aile mahkemesi hakimi gerekli gördüğü miktarlar ölçüsünde velayeti alamayan in iştirak nafakası ödemesine karar verir. İştirak nafakası talep edilmemiş olsa dahi hakim kendiliğinden iştirak nafakası bağlayabilecektir. İştirak nafakası çocuk, ergin olana yani 18 yaşını doldurana kadar devam eder. Ancak 18 yaşını doldurmuş olmasına rağmen eğitim hayatı devam eden çocuğa iştirak nafakası ödenmeye devam olunur.

Boşanma davası görüşülmüş olmasına rağmen, iştirak nafakası bağlanmamış olan kişiler sonradan Aile Mahkemesine nafaka davası açabilirler. Nafaka ödeyen nafaka miktarının azaltılması için ayrı bir dava açabilir. Yine nafaka miktarını az bulan nafaka miktarının arttırılması için nafaka arttırımı davası açabilir. Yetkili mahkeme yerleşim yeri aile mahkemesidir. Yani Adana’da ikamet edenler Adana Aile Mahkemelerine başvurarak nafaka konusuna ilişkin taleplerini yöneltmelilerdir.

Adana ve diğer illerde boşanma davası ve bu hususla ilgili sair davaların artması ile nafaka da sürekli gündemde olan ve tartışılan bir konudur. Nafaka icrai ve cezai pek çok yaptırımı olan bir husus olduğundan muhakkak bir uzman bir avukat ile iletişime geçilmeli bir avukat ile nafaka davaları takip edilmelidir. Adana ve Türkiye’nin her yerinde hizmet veren ekibimize nafaka davaları hususunda sorularınızı danışabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

 

15 Haziran 2021 / Salı
1331 Okuma