Boşanma Davası

BOŞANMA DAVASI

Boşanma davalarında ve aile hukukunda Adana’da hizmet veren uzman kadromuz, müvekkillerimizin, toplumumuzu oluşturan en küçük yapı taşı olan ailelerinde meydana gelen sorunlarına çözüm getirirken, mahremiyet duygusunu da her zaman gözeterek Adana ve diğer tüm illerde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Boşanma davası alanında uzman kadromuz Adana ve çevre illerde müvekkilini en hızlı ve en iyi neticeye kavuşturur.

Boşanma Sebepleri

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere iki başlık altında düzenlenmiştir.  

1.Boşanmanın Özel Sebepleri

a) Zina

Zina, lerden birinin, karşı cinsten bir kişi ile isteyerek cinsi münasebette bulunmasıdır. Sadakat yükümlüğüne aykırı davranarak zina yapmak, kanunumuzda özel boşanma sebepleri arasında düzenlenmiştir. Zinanın mutlak boşanma sebebi olarak kabul edilmesi, zinanın varlığı durumunda, başkaca bir konunun ispatına lazım kalmaksızın evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu kabul edilmekte ve boşanma yönünde karar verilmektedir. 

b) Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış

Türk Medeni Kanunu madde 162/I ’e göre ; “lerden her biri diğeri tarafından, hayatına kast edilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.”

Hayata kast; bir eşin, diğer eşi öldürmeyi denemesidir. , bu kastını hareket olarak sergilemelidir. O halde ölümle tehdit etmek bu nedene dayanarak boşanma davası açabilmek için sebep oluşturmaz.

Pek kötü muamele; diğer eşin vücut bütünlüğüne ve sağlığına yönelen saldırıdır.

in, diğer eş tarafından bir kere şiddet görmesi bu kapsamda değerlendirme yapılması için yeterlidir. Boşanma sebebinin oluşması için e yönelik kötü muamelenin süreklilik arz etmesi aranmaz.

Onur kırıcı davranış; lerden birinin, diğerinin onuruna ve haysiyetine, haksız ve ona hakaret etmek, onu küçük düşürmek maksadıyla yaptığı her türlü hareketlerini kapsar. 

c) Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Küçük düşürücü suçun belirlenmesinde, toplumdaki anlayış göz önünde bulundurulur, suçun cezası belirleyici unsur değildir. Örnek olarak; hırsızlık, dolandırıcılık, ırza geçme gibi suçlar küçük düşürücü suç kapsamında kalırlar. Bu suçların bir defa işlenmesi boşanma davasına dayanak teşkil edebilir.

Haysiyetsiz hayat sürmenin kabulü davranışın sürekliliğine bağlıdır. Buna, alkolik olmak, kumarbazlık ve hayat kadını olarak çalışmak örnektir.

d) Terk

Türk Medeni Kanunu’na göre, lerden birinin bir sebep olmaksızın ortak konutu terk etmesi halinde, diğer terke dayalı boşanma davası açabilir.

Terke dayalı boşanma davasının açılabilmesi için, ihtardan önce 4 ay;  ihtardan sonra 2 ay olmak üzere, terk fiilinin üzerinden altı ay geçmesi gereklidir. Boşanma davası ancak bu süre tamamlanınca bu nedene dayanarak açılabilir.

 e) Akıl Hastalığı

Boşanma davasının açılabilmesi için akıl hastalığının ne zaman başladığı önemli bir unsur değildir. Boşanma davası açıldığı anda hastalığın varlığı yeterli olacaktır fakat akıl hastalığı geçici değil, sürekli olmalıdır. 

2. Boşanmanın Özel Sebepleri

Önceden öngörülmesi mümkün olmayan bir olay, kanunun söyleşi ile evlilik birliğini temelinden sarsmışsa ve bu sebeple lerin artık ortak hayata devam etmeleri beklenemez ise, boşanmanın genel sebebi vardır denir. Yani boşanma davası yukarıda açıklanan özel boşanma sebeplerinden birine dayandırılamıyor, zina, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk ya da akıl hastalığı sebeplerinden birine dayanılarak açılamıyorsa, ancak tarafların evlilik birliğini devam ettirmeleri kendilerinden beklenemez halde ise, bu kez genel sebeplere dayanılarak boşanma davası açılacaktır.

 a) Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sonucunu doğurabilecek nedenler sınırlı sayıda değildir. Bu kapsama nelerin sokulabileceği hususunda Yargıtay kararlarında yer alan bazı sebeplere bakarak fikir edinilebilir.

 • e iftira etmek
 • Aile sırlarını açıklamak
 • i ailesi ile görüştürmemek
 • in ailesine hakaret etmek
 • Başkasını sevdiğini söylemek
 • ini sevmediğini söylemek
 • Aşırı kıskançlık göstermek
 • Bağımsız konut sağlamamak (Kayınvalide/kayınpederle birlikte oturulacak şekilde konut sağlanmasının, bağımsız konut kapsamında değerlendirilmediğine dikkat edilmelidir.)
 • Üvey çocuklara kötü davranmak
 • in hastalığı ile ilgilenmemek
 • Cinsel ilişki kuramamak
 • Cinsel ilişkiden kaçınmak
 • Zorla ters ilişki kurmak
 • in dövülmesine seyirci kalmak
 • Ev eşyasına zarar vermek
 • Sürekli alkol almak
 • Haklı sebep olmaksızın yıkanmaktan kaçınmak
 • lerden birinin diğerinin cebinden para alması
 • Fuhuş yapmaya zorlamak
 • Ağız kokusu konusunda tedaviden kaçınmak
 • Altını ıslatmak
 • in tedavisini yaptırmaktan kaçınmak
 • Sürekli kavga etmek
 • Kayınpeder veya kayınvalidenin, eşe kötü davranmasına engel olmamak
 • Kadının mesleğini icra etmesine mani olmak
 • Aşırı şekilde borçlanarak birçok icra takibine sebep olmak
 • i sosyal ortamlardan soyutlamak
 • At yarışı oynamak ve ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşürmek

Belirtilen sebeplerin tek başına boşanma için yeterli olmadığı; bu sebeplerin aynı zamanda için ortak hayatı sürdürmeyi çekilmez hale getirmesi gerektiği unutulmamalıdır.

b) Anlaşmalı Boşanma

Medeni Kanuna göre, lerin birlikte  boşanma için başvurması ya da bir in diğerinin açtığı davayı kabul etmesi halinde anlaşmalı boşanma meydana gelmektedir. Bu durumda evlilik birliği temelinden sarsılmış kabul edilir ve hakim ayrıca bununla ilgili araştırma yapmaz ve delil istemez. Boşanma süreçlerini kısaltmak isteyen lerin çokça başvurduğu yol haline gelmiştir. Anlaşmalı boşanma da çekişmeli boşanma gibi boşanma davası konusunda uzman avukatlar ile yürütülmesi gereken bir boşanma davası türüdür.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4721.html

13 Haziran 2021 / Pazar
922 Okuma